HiepKhachVN.Com

Hệ thống Hướng Dẫn

1. Giới thiệu hệ thốngBạn có thể đánh thức sức mạnh của tứ linh bằng việc thức tỉnh sức mạnh của các vị thần:
Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long của vũ khí hoặc áo
- Sức mạnh của các vị thần sẽ tương khắc lẫn nhau:
Huyền Vũ > Chu Tước > Bạch Hổ > Thanh Long > Huyền Vũ
- Và tất nhiên là trang bị đã đánh thức tứ linh sẽ > trang bị thường
- Nếu sức mạnh của tứ linh không tương khắc lẫn nhau thì sẽ không có gì xảy ra!
(Chu Tước vs Thanh Long hoặc Bạch Hổ vs Huyền Vũ)

[​IMG]
Biểu đồ về mối quan hệ tứ linh

- Sức mạnh của tứ linh chỉ áp dụng khi PVP.
- Sức mạnh sẽ được so sánh khi tấn công:
+ Kẻ tấn công sử dụng sức mạnh tứ linh của vũ khí.
+ Kẻ bị tấn công sử dụng sức mạnh tứ linh của áo.
- Dựa mà việc so sánh sức mạnh của tứ linh để biết sức mạnh tăng hay giảm
- Trường hợp 2 tứ linh giống nhau thì sẽ dựa vào giai đoạn thức tỉnh để so sánh (Soul)

Nếu tứ linh của kẻ tấn công > kẻ bị tấn công: Sát thuơng tăng lên 10% ~ 30%.
Nếu tứ linh của kẻ tấn công < kẻ bị tấn công: Sát thuơng giảm xuống 4% ~ 30%..

* Ngoài ra, sau khi đánh thức sức mạnh của tứ linh, khi trang bị vật phẩm trên người. Nhân vật sẽ có một số hiệu ứng:
- Vũ khí:
[​IMG]
- Trang bị:
[​IMG]
2. Đánh thức tứ linh:
[​IMG]
Các linh hồn tứ linh có thể mua từ webshop hoặc thông qua các tính năng trong game.

3. Thay đổi tứ linh:
[​IMG]
Các Yêu Hóa tứ linh chỉ có thể mua từ webshop

Gợi ý:
- trang bị và vũ khí muốn thức tỉnh được bạn phải cần có [​IMG] Thiên nhiên hạ cấp tập hồn thạch tỉnh ngộ vào + 1 lên....
livechatdragonnest