HiepKhachVN.Com

Hệ thống Hướng Dẫn

Hướng dẫn sử dụng thần thứ Heaven

1. Phân loại:
- Hiện tại đang có 8 loại thần thú khác nhau là: Rồng > Phượng Hoàng > Rùa > Sói > Rắn > Mèo [Tuần lộc Các thần phú đặt biệt khác chỉ mở trong lúc Event]

2. Ấp trứng thần thú:
- Để ấp được được trứng thần thú thì trước tiên bạn cần phải mua một quả trứng trên cửa hàng (webshop):

[​IMG]


- Sau khi có trứng rồi thì nhanh chóng di chuyển đến gặp NPC "Em họ Tiểu Hương" tại bản đồ huyền bột phái!
]

[​IMG]

Để mua lồng ấp: [​IMG]
- Sau khi đã có lồng ấp thì ta click chuột phải và lồng ấp và đặt trứng thần thú vào:

[​IMG]

- Sau khi xác nhận: lồng ấp sẽ chuyển đổi hình ảnh thành lồng đang ấp.
[​IMG]

Lưu ý:
- Thời gian ấp trứng là 3 ngày. Sau khi đủ thời gian ấp thì trứng sẽ tự động nở ra một trong 6 loại thần thú đã nêu ở trên.
- Có thể sử dụng vật phẩm hỗ trợ giúp trứng có thể nở ngay lập tức:

[​IMG]3. Tiến hóa thần thú:

- Khi đã sở hữu thần thú, hãy đến gặp NPC "Em họ Tiểu Hương" chọn "Tiến hóa" để tiến hóa thần thú.
- Mỗi loại thần thú thì sẽ có 4 mức tiến hóa khác nhau: dưới đây là hình ảnh khi tiến hóa (theo thứ tự): Chung > Nâng cao > Kho báu > Chú Thích
- Nguyên liệu để tiến hóa thần thú là 1 thần thú cùng loại với cùng bậc tiến hóa (VD: để tiến hóa thần thú [rùa][Chung] thì cần nguyên liệu là 1 thần thú khác có mức tiến hóa là [Chung] ) Nâng cao cũng thế...
- Khi tiến hóa thành công, thần thú sẽ lên bậc tiến hóa tiếp theo, cấp Cường hóa của thần thú sẽ về 0.
- Khi tiến hóa thất bại, thần thú được bảo toàn, nguyên liệu sẽ bị mất, cấp Cường hóa sẽ về 0.
- Có thể sử dụng "Bùa May Mắn" [​IMG] tại @ Shop để tăng tỉ lệ thành công khi tiến hóa.
- Có thể sử dụng "Bùa Ngọc Bích" [​IMG] tại @ Shop để bảo toàn mức độ Cường hóa của thần thú nếu tiến hóa thành công.
- Bên dưới là hình ảnh thần thú theo các mức tiến hóa Chung > Nâng cao > Kho báu > Chú Thích

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

4. Cường hóa thần thú:

- Khi đã sở hữu thần thú, hãy đến gặp NPC "Em họ Tiểu Hương" chọn "Tăng cường" để Cường hóa thần thú.
- Sử dụng Cường Hóa Thạch để làm nguyên liệu Tăng cường thần thú.
- Cấp cường hóa tối đa của thần thú là 99.
- Có thể sử dụng PVP để tăng tỉ lệ thành công cường hóa.
- Khi cường hóa thành công, cấp cường hóa của thần thú [+ 1].
- Khi cường hóa thất bại, thần thú được bảo toàn
+ Với cấp cường hóa, cấp cường hóa của thần thú thất bại sẽ [-3] cấp cường hóa.
- Chỉ số Công lực võ công, phòng thủ võ công, Tấn công, Phòng thủ, Sinh lực,... của nhân vật được tăng dựa trên Loại Thần Thú, Cấp Tiến Hóa và Cấp Cường Hóa của thần thú.
 
livechatdragonnest