HiepKhachVN.Com

Hệ thống Hướng Dẫn

Vượt ải Chiến Trường Kim Long

Vượt ải Chiến Trường Kim Long là chiến trường cá nhân hoạt động hàng ngày phó bản tạo lên phần thưởng
cho bản thân, trợ giúp bạn hành tẩu giang còn gì mà ko khám phá.

[​IMG]

Thời gian diễn ra

- Hoạt động Vượt Ải mới chỉ diễn ra ngày và hàng giờ khoản cách 5 phút một người tham gia
- Báo danh Vượt Ải: Mỗi lượt có thời gian 5 phút phải vượt qua 5 ải cho lần tiếp theo

Mô tả hoạt động

- Vượt ải Kim Long hiện tại có (20) ải để các bạn vượt qua với những phần thưởng cá nhân.
- Bạn có 5 phút đầu tiên khó khăn cố gắng vượt qua 5 ải đầu tiên không sẽ bị đẩy ra ngoài nhường người kế tiếp.
- Khi người chơi đi trước bạn vượt qua ải thứ 5 không cần đến 5 phút bạn vẫn có thể tham gia.
- Khi bạn vượt qua mốc 5 ải đầu tiền nhanh trống vượt qua những ải còn lại, không người tiếp theo sau sẽ vượt kịp bạn.
- Khi vượt qua mõi một ải sẽ được một Buff Pill từ hệ thống, giá trị thời gian pill sẽ tăng dần theo ải bạn vượt qua.
- Bao gồm có 4 mốc ải quan trọng cần vượt qua 5 10 15 20 khi vượt qua mõi mốc bạn sẽ được đưa đến vùng đất mới.
- Mốc 5 10 15 20 sẽ là một chiến sỉ siêu anh hùng nội lực cấp độ sức mạnh ngang tầm với siêu BOSS.
- Bạn có rất nhiều sự trợ giúp khi tiêu duyệt những binh đoàn theo sao bảo về lính canh ải( hãy lời dụng điểm lợi này).
- Các binh đoàn trong vượt ải có các kỷ năng nâng cao, họ có thể [khóa chân, làm choáng, đóng băng, bỏ độc, đột tử bạn].
- Phí vượt ai kinh phí một lần đi là 10,000,000 tiền trong game.
- Bạn muốn tham gia vượt ải chiến trường Kim Long, tìm đến NPC Sử Môn Chính tại huyền bột phải để đăng ký tham gia.


P/s: Đây là tinh nâng mới của server sẽ có phần thiếu sót, các bạn có góp ý hay phát hiện lỗi vui lòng liên hệ fanpage để được giao tiếp AD.
livechatdragonnest