HiepKhachVN.Com

Hệ thống Hướng Dẫn

Phó Bản Mệt Mõi

[​IMG]
Điểm mệt mõi có thể kiếm từ đâu

* Quá trình tham gia trãi nghiệm hành tẩu giang hộ các huynh tỷ có + được 1 điểm mệt mõi trong lúc tu luyện level và tham gia sự kiện như Thế Lực Chiến PK và chế tạo Pill nam lâm hệ thống sẽ tặng cho bạn ngẫu nhiên một điểm mệt mõi.
* Điểm mệt mõi khi đặt 200/200 là Max không thể lên thêm, lúc này bạn có thể lấy điểm đó tham gia phó bản (Mệt Mõi).

Hình thức tham gia phó bản mệt mõi

- Về huyền bột phải tìm gặp NPC Cơ quan trang trí để trả điểm Phó bản (mệt mõi)
* Yêu cầu có 200/200 điểm mệt mõi , và 10,000,000 lượng vàng cấp độ 80 lên.

- Đủ yêu cầu bạn sẽ được đưa đến Map riêng biệt và điểm mệt mõi về 0

Bên trong phó bản có gì
* Quái cao thủ ẩn cấp độ, Exp x2 ngoài drop x100 1~3 item
* Thời gian có hạn chỉ 10 phút nhanh tay kết liễu quái thật nhiều vào

livechatdragonnest