HiepKhachVN.Com

Hệ thống Hướng Dẫn

1. Làm thế nào để có điểm Guild ?- Tham gia hoạt động thế lực chiến, war guild, săn boss, săn monster (sắp có)
- Item tăng điểm Guild sẽ có hình như sau[​IMG]
- huân chương G (xài như pill võ huân) mỗi lần dùng tăng ngẫu nhiên 5 đến 10 điểm G.
- Mỗi người chỉ có thể sở hữu được tối đa 200 điểm Guild.
- Tổng điểm Guild sẽ là tổng số điểm Guild của tất cả thành viên có trong Guild, sẽ được cập nhật mỗi ngày vào lúc 0 giờ hằng ngày.
Lưu ý:
+ Khi rời khỏi Guild, điểm Guild của nhân vật đó sẽ mất (về 0)
+ Khi chưa tham gia bất chứ G nào mà sử dụng thì sẽ mất vật phẩm


2. Làm thế nào để nâng cấp Guild ?
Hệ thống nâng cấp Guild của Hiệp khách 3D rất đơn giản, chỉ cần đủ điểm là Guild tự nâng cấp, sau đây là các mốc điểm:
- Cấp 1: 0 - 50 điểm
- Cấp 2: 50 - 100 điểm
- Cấp 3: 100 - 150 điểm
- Cấp 4: 150 - 500 điểm
- Cấp 5: 500 - 1000 điểm
- Cấp 6: 1000 - 2000 điểm
- Cấp 7: trên 2000 điểm
* Đặc biệt khi lên cấp độ 7: Các thành viên trong Guild có thể mang áo choàng G cấp 7 (có 2 loại phân biệt Bang chủ và Thành viên), thông tin về Áo choàng cấp 7 (cập nhật sau)


3. Phần thưởng Guild cho mỗi cấp?
Điểm cộng cho mỗi thành viên trong Guild. Chi tiết:
- Cấp 1: +0 HP, MP
- Cấp 2: +50 HP, MP
- Cấp 3: +100 HP, MP - Được quyền phân cấp chức trong G (thêm 1 chức)
- Cấp 4: +150 HP, MP - Được quyền phân cấp chức trong G (thêm 3 chức). Mặc được áo choàng môn phái cấp 4
- Cấp 5: +200 HP, MP - Được quyền phân cấp chức trong G (thêm 4 chức). Mặc được áo choàng môn phái cấp 5
- Cấp 6: +250 HP, MP - Được quyền phân cấp chức trong G (thêm 4 chức). Mặc được áo choàng môn phái cấp 6
- Cấp 7: +300 HP, MP - Được quyền phân cấp chức trong G (thêm 4 chức). Mặc được áo choàng môn phái cấp 7
livechatdragonnest