HiepKhachVN.Com

Hệ thống Hướng Dẫn

Luyện Kim Thuật

Dùng kỹ thuật giả kim thần bí luyện tạo phẩm chất từ đạo cụ thường sang đạo cụ giả kim mà Mai Liễu Chân sử dụng
Vật phẩm chuyển đổi đạo cụ : Luyện Kim Thuật (chi hồn)
Luyện Kim Thuật (chi hồn) có thể tìm mua tại Bình thập chỉ (Huyền Bột Phái)

[​IMG]

Hãy đến Bình thập chỉ tìm hiểu ngay nhé !
livechatdragonnest