HiepKhachVN.Com

Hệ thống Hướng Dẫn

Khảm Linh Thạch

Trung Cấp Tập Hồn Thạch:
- Dùng để khảm linh thạch vào vũ khí và trang bị, giống Hạ Cấp Tập Hồn Thạch nhưng có màu xanh biển.
- Bạn phải đạt nghề bạo phát cấp 3 mới có thể chế tạo Trung Cấp Tập Hồn Thạch.
[​IMG]

Nguyên liệu gồm:
+ Hạ hồn kết tinh: 100
+ Trung hồn kết tinh: 80
+ Thượng hồn kết tinh: 60
+ Bạo phát (thăng chức 2): 20
+ Bạo phát (thăng chức 3): 20
+ Bạo phát (thăng chức 4): 20
+ Cường Hóa Thạch: 10
-- Cách thức sử dụng giống Hạ Cấp Tập Hồn Thạch, click chuột phải vào để khảm linh thạch vào vũ khí hoặc trang bị.


Linh Thạch:
- Linh thạch sơ cấp:
khi khảm vào vũ khí hoặc trang bị sẽ tăng % chỉ số hp, phòng ngự, tấn công và thuộc tính ..vv
- Linh thạch trung cấp: khi khảm vào vũ khí sẽ có khả năng đặc biệt
  • + Phục cừu: có khả năng làm mất 1/3 HP của mục tiêu
  • + Phẫn nộ: có khả năng nhảy 20% dame.
  • + Kì duyên: có khả năng x2 exp nhận được.
  • + Hấp hồn: có khả năng x2 tỉ lệ hút hồn.
  • + Di tinh: có khả năng bất tử trong 3s.
  • + Hỗn nguyên: có khả năng khi bị đánh, không mất máu mà bị mất mana (manashield).
  • + Hộ thể: giảm 50% dame khi dính đòn aoe của quái.

Làm sao để có linh thạch?
- Linh thạch sơ cấp có thể drop ra từ quái vật hoặc boss.
- Linh thạch cao cấp bạn có thể chế tạo thông qua NPC : "Thương Hàng Hóa Bạc Hoàng Thị"

[​IMG]


Chế tạo Trung Cấp Linh Thạch
Nguyên liệu gồm:

+ 5 viên sơ cấp linh thạch
+ 10 viên Hạ cấp kết tinh

[​IMG]

Lưu ý : Vũ khí - trang bị muốn khảm linh thạch cần phải đạt ít nhất level ngũ hành là 1


Ghép đá linh hồn :
Đến gặp NPC "Thương Nhân Hàng Hóa Bạc Hoàng Thị" chọn chức năng tổ hợp vật phẩm.

[​IMG]

Công thức ghép :
+ Để ghép được 1 viên Trung Cấp Hồn Kết Tinh chúng ta cần 3 viên Hạ Cấp Hồn Kết Tinh.
+ Để ghép được 1 viên Thượng Cấp Hồn Kết Tinh chúng ta cần 2 viên Trung Cấp Hồn Kết Tinh
livechatdragonnest