HiepKhachVN.Com

Hệ thống Hướng Dẫn

Hệ thống Chế tạo PILL Nam Lâm

Địa điểm: Bản đồ Nam Lâm[​IMG]
Các Hiệp Khách có thể hái các loại cây thảo mộc mọc random tại Nam Lâm như Quảng Đới Cô, Hà Thủ Ô, Châm Phạm, Bạch Phủ Tử, ....
Sau đó đến gặp NPC Nhuế Hoa Lan - bản đồ Nam Lâm để bào chế các loại thuốc giải, thuốc độc, pill hỗ trợ Nam Lâm sau:


[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]
livechatdragonnest