HiepKhachVN.Com

Hệ thống Hướng Dẫn

Hộp Auto Luyện Cấp1. Nhận nhiệm vụ lấy auto ở đâu ?

B1: Nhân vật đạt cấp 10

B2: Lại Npc Binh Thập chỉ tại Huyền Bột để mua hộp Auto

[​IMG]


2. Cách sử dụng auto:
- Click phải vào hộp auto sẽ hiện ra giao diện
- Hướng dẫn các tab trong bảng cài đặt auto

[​IMG]

Bảng 1: Đánh
- Phương cách => Đánh : bỏ kỷ năng (skill) vào F1
- Phạm vi tấn công: chọn phạm vi sao cho phù hợp với nhân vật đang sở hữu

Bảng 2: Nhặt
- Tùy chỉnh mức phục hồi máu và nội công

Bảng 3: Hỗ trợ
- Có thể đặt các kỹ năng hỗ trợ (buff) hoặc các item hỗ trợ
- Có thể click vào phần nhóm dành cho những bạn muốn dùng kỹ năng cá nhân hỗ trợ cho tổ đội khi luyện cấp .

Bảng 4: Trở về
- Điều chỉnh số lượng dược phẩm
- Có nhiều ô mục khác trong tab trở về

Bảng 5: Thêm
- Nhặt đồ: click chọn vào ô để nhân vật tự động nhặt vật phẩm rớt ra từ quái
- Kiểm tra thú nuôi : Cho pet ăn khi có thức ăn đặt trong túi
- Quản lý chat : điều chỉnh lời nói của nhân vật lặp lại theo thời gian

3. Hướng dẫn đặt phím từ F1 - F10

F1 : Đặt kỹ năng
F2 - F3 : Máu
F4 - F5 : mana
F6 : đặt vé phù về thành
Đặt máu và mana thường ở F2 - F4
Đắt máu và mana shop ở F3 -F5

*Lưu ý 2:
- Đặt sai cái phím trên khi bạn nhấn bắt đầu auto cũng sẽ không họat động.
- Auto sẽ có thời hạn là 7 ngày.Sau khi hết thời hạn các bạn bán auto đó vào shop và đến NPC Bát Quái Lão Nhân để mua nhé.
livechatdragonnest