HiepKhachVN.Com

Mốc ủng hộ

CÁC MỐC QUYÊN GÓP ỦNG HỘ SERVER

Bạn có thể chọn theo ý bạn gói (A hoặc B C D E) gì đó mõi gói có trị giá 100k

Gói Vật Phẩm Thông tin Thời Gian
A Áo Choàng Nam Xem Áo Choàng Nam Vĩnh Viễn
B Áo Choàng Nữ Xem Áo Choàng Nử Vĩnh Viễn
C - Bùa Thủy Tinh Hai Bùa Cường hóa trang bị vũ khí thành công 1~3, thất bại về 0 bấm chuột phải để sử dụng. Vĩnh Viễn
D Túi Mở Rộng Mở rộng thêm 36 ô túi phụ cho nhân vật, túi có thời hạn vĩnh viễn không thể giao dịch cho nhân vật khác. Vĩnh Viễn
E Chí Tôn Phù Tác dụng hồi sinh tại chỗ và 5% máy mắn online nhận Cash x2, mõi ngày nhận phúc lợi 12h tăng EXP 20% tại Vi Đại Bảo. 30 Ngày
F Kim Phù Long Bào Khi đeo áo choàng kích hoặc tăng Tất cả khí công +3, CLVC +5% HP+500, MP +300, EXP +20% TC 5% PT 10%. 30 Ngày
G - Hộp Thần Long Mở ra ngẫu nhiên 1 loài Rồng và Vãi Phù Phép (Rồng) khai thác ngẫu nhiên sức mạnh của rồng Vĩnh Viễn
H - Thủy Ngọc Phù Hai Bùa Cường hóa trang bị vũ khí +10 lên thành công +1, thất bại-2 cấp cường hóa bấm chuột phải để sử dụng. Vĩnh Viễn
K Combo Combo bộ Trứng Heaven lòng ấp và nở trứng siêu nhanh. Vĩnh Viễn
Thông tin Ngân hàng:

  Ngân hàng MBbank Quân Đội
  - Tên tài khoản: Đoàn Thị Kim Cương
  - Số tài khoản: 0945367662
  - Chi nhánh: Hồ Chí Minh
  - Nội dung: ghi tên Nhân vật
  - Chuyển MoMo SĐT: 0945367662
Chú Ý: Sau khi chuyển khoản bạn inbox fanpage báo AD.