HiepKhachVN.Com

Hệ thống Phẩm Chất trang bị vũ khí

Hướng dẫn nâng cấp phẩm chất trang bị vũ khí


- Hệ thống này có tác dụng gần giống như hệ thống chế tạo, như đó dễ nó được cải tiến hơn yêu cầu các bạn nhặt được vật phẩm đến nâng cao phẩm chất của trang bị dễ sử dụng hơn.
- Hệ thống chỉ nhận nâng cấp trang bị vũ khí, Chưa cường hóa và op thuột tính.
- Cải tiến có tỉ lệ thất bại và mất vật phẩm, nên khi sử dụng nên dùng Bùa Phẩm chất để được bảo toàn!
- Tỉ lệ thành công mặc định (chưa tính may mắn) là 25%
- Có các mức cơ bản như sau:
Thường (mặc định), Khá Tốt (+5%), Cao Cấp (+8%)
- Cường khóa thành công cộng lên một bật , Thường sẽ lên Khá Tốt , Khá Tốt lên Cao Cấp.
- Trang bị đã Op thuột tính hay cường hóa rồi điều sử dụng được.


NPC: Sơn Bích (Huyền Bột Phái) đối diện Đao Kiếm Tiếu

[​IMG]

Vật phẩm liên quan:

[​IMG]

[​IMG]


[​IMG]


Sự khác nhau giữa các mức cải tiến:

Thông tin vũ khí

[​IMG]
Thông tin trang bị
[​IMG]

Chỉ số trên dựa vào chỉ số cơ bản của trang bị chứ không tính thuột tính Op vào chỉ số cộng thêm!
livechatdragonnest