Tin tức Sự Kiện - TOP - Các Đại Cao Thủ


-

Thông tin nghề nghiệp hệ phái nhân vật


Mỗi nghề nhân vật đều có các biểu tượng và hoạt động biểu hiện sức mạnh riêng, cho phép người chơi có thể lựa chọn của họ tốt hơn khi chơi。
Các nghề nghiệp bao gồm Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Njnia | Người chơi có thể tạo nhân vật yêu thích của riêng mình cho trò chơi。

Bản Đồ - Nhân Vật hồi ức kỷ niệm